Årsmöte i klubblokalen vid bandyplanen. Sedvanligt månadsmöte efter årsmötet.